2012-02-01 Skriv ut

Schack i Dalarna

Schack i Dalarna - "Busken" och "Martin" Denna illustrerade schackhistoriska återblick ägnas i första hand åt Sven Buskenström och Martin Johansson. I övrigt finns ett bildgalleri över olika spelare med anknytning till Dalaschacket, samt en fragmentarisk historik över distriktsförbundet och klubbarna. Det som i efterhand finns tillgängligt i källorna är mestadels resultat från DM och andra tävlingar,däremot finns endast i begränsad form uppgifter om klubbarnas organisation, utveckling och ekonomi, dvs. förutsättningar för att driva föreningarna på längre sikt.
 
 
 
Källor:
Programboken, SM 1961 i Avesta
Roland Engvall: Dalarnas Schackförbund 1920-1970. Borlänge 1970
Bosse Andersson - Sam Andersson: Jubileumsbok Avesta SS 60 år. Avesta 1984
Tidskrift för Schack 1960:2, 1961:3, 1963:4, 2000:1, 2001:1,  2001:3
Bergslagsschack (Bergslagens schackförbunds årsskrift) 1935, 1937, 1938
Dalarnas Schackförbunds kassabok för tiden 1952-1983
Räkenskapsmaterial och protokoll för tiden 1984-1988
Tidningsklipp ur Avesta-Posten, Dala-Demokraten, Södra Dalarnes Tidning, Falu-Kuriren m.fl.
Bo Plato betr. landskamp 1947
Privata foton som ställts till förfogande av Ann-Marie Buskenström och Knut Johansson
Foto av Rudolf Teschner courtesy Ralf Krätschmer
Foto av Alexander Kotov courtesy Edward Winter