2012-02-15 Skriv ut

Pjäsernas rörelse: Bonden del 2

Om det är vits tur att flytta (schackspelare kallar detta om vit är vid draget) så kan han gå välja att gå ett steg rakt fram med bonden och hota att ta kungen som den röda pilen visar. Detta kallas då för att den svarta kungen står i schack. Som du kommer ihåg får inte kungen gå förlorad och i sådana fall måste den svarta kungen flytta på sig. Vit kan ju förstås göra ett annat drag om han vill, han är inte tvungen att hota kungen (schacka).

 Vits bönder ska från början stå på andra raden svarts på sjunde raden.

Vi kommer att återkomma till bondens rörelse längre fram, det finns nämligen två stycken specialdrag som bonden kan göra. Men som sagt, det kommer vi att ta upp längre fram.

Som du ser i det övre diagramet så hotar bonden (om den går fram ett steg) kungen diagonalt, det är så bonden tar andra pjäser. Du kommer att se det på nästa sida.


Nyckelord

Schacka 
Hota att ta motståndarens kung som då måste flytta eller på annat sätt skydda sig.

Vara vid draget  Betyder att det är vits eller svarts tur att flytta.

Rad   Raderna är fälten horisontellt sett. Andra raden t.ex. är fälten a2,b2,c2 o.s.v. fram till h2.

Linje Linjerna är fälten vertikalt sett, e-linjen är fälten e1,e2,e3 o.s.v. fram till e8.

Bonden
Vit kan, om han vill schacka den svarta kungen


Bönderna i sin utgånsposition

http://dalaschack.se/catalog/images/arrow_bwd.pngNästa

Gå till innehållsförteckningen