2012-02-15 Skriv ut

Pjäsernas rörelse: Bondeförvandling

Att jobba upp sig!
När en vit bonde når åttonde raden måste den förvandlas till en pjäs. Det är helt upp till dig att välja vilken pjäs den ska förvandlas till, men den kan inte förvandlas till en Kung. Detsamma gäller förstås om en svart bonde når den första raden. Det vanligaste är att man väljer att förvandla den till en dam, men i vissa fall är det bättre att förvandla den till någon annan pjäs. Varför det är så kommer att förklaras längre fram. När bonden förvandlas kallas det att den promoveras.
  

Promotion
När bonden når till motståndaren längst ner på brädet måste den förvandlas till en annan pjäs. Vit vid draget kommer att spela c7 - c8 D. Det betyder att vit drar bonden från fältet c7 ner till c8 och byter ut bonden mot en dam. Han skulle kunna byta ut den mot någon annan pjäs, men eftersom damen är den kraftfullaste pjäsen byter man oftast ut bonden till en dam. I några få fall är det bättre att byta ut den till något annat men det ska vi titta på senare.Schacksnack
Promotion
Betyder att bonden förvandlas. Ordet promotion betyder säkert i det här sammanhanget befordran, vilket är det samma som att bonden får en högre rang.
Notation När man spelar i schacktävlingar måste man ofta skriva ner alla dragen som görs i ett särskilt protokoll. Man har då ett system för att skriva ner dragen som kallas för schacknotation. Det kan t.ex se ut så här:

1 e2-e4 e7-e5 Längre fram kommer du att kunna spela igenom dragen i detta mycket korta parti. Detta och mycket liknande skulle kunna vara det som har spelats flest gånger av alla!
2 Lf1-c4 Lf8-c5
3 Dd1-h5 Sg8-f6
4 Dxf7++      
5    
6    
7    
8    
9    
10      


  

http://dalaschack.se/catalog/images/arrow_bwd.png Nästa
Gå till innehållsförteckningen