2012-02-15 Skriv ut

Utgångsställningen och pjäsernas värde

Ska vi aldrig börja spela?
Nu har vi gått igenom hur samtliga pjäser kan flytta. Men för att börja spela måste du känna till några saker till. Till exempel måste du veta hur pjäserna ska stå uppställda vid spelets början.
  

Utgånssällningen
Så här ska pjäserna stå vid början av spelet.

Som du kan se har vardera sida 8 st. bönder, 2 Torn, 2 Springare, 2 Löpare, 1 Dam och 1 Kung. Pjäserna har också värden, och de värderas i antalet bönder.

Vit börjar alltid att dra.

Vi har nu gått igenom alla pjäser och hur de kan flytta, men för att börja spela är det ju bra att känna till hur man fångar kungen, det vill säga hur man sätter motståndaren schack matt. Det är ju också bra om du känner till hur man börjar spelet (detta kallas öppning). I de 2 följande videorna kommer vi dels att visa hur man sätter matt efter det att man tagit motståndarens samtliga pjäser och själv har två torn kvar och vi kommer att visa den kända s.k. skolmatten.

 
Schackpjäser
Så här ser pjäserna ut i verkligheten.
Från vänster till höger:
Vit Kung, Svart Torn, Svart Dam, Vit Bonde, Svart Springare och Vit Löpare.


Schacksnack
Öppning Den första delen av ett schackparti, då man försöker att snabbt få ut sina pjäser på brädet och kontrollera viktiga fält.

Pjäsernas värde i slagkraft
Pjäs Värde i antalet bönder Sammanlagt värde
Bonde 1 * 8
Springare 3 6
Löpare 3,25 7
Torn 5 10
Dam 9 9
Kung ∞ **
Alla pjäser tillsammans   40

* Böndernas slagstyrka ökar väsentligt ju längre de har avancerat och om de avancerar sida vid sida.

** Kungens värde är svårt att bestämma exakt eftersom det beror på ställningen. I början av spelet har den ofta ett väldigt lågt värde i slagkraft eftersom den måste skyddas, men om det är i slutet av partiet med få pjäser kvar ökar dess slagstyrka betydligt.

Alla värden i denna tabell är ungefärliga och i viss mån godtyckliga. Att sätta siffervärden på schackpjäser är ett vetenskapligt arbete.
  
http://dalaschack.se/catalog/images/arrow_bwd.png Nästa
Gå till innehållsförteckningen