2012-02-16 Skriv ut

Pjäsernas rörelse: Rockad

Ombyte förnöjer!
Rockad är den enda gången man får flytta två pjäser samtidigt. Rockad görs med kungen och tornet. Varken kungen eller tornet får ha flyttat någon gång om man ska få göra rockad. Det får heller inte stå någon pjäs emellan kungen och tornet.

Rockaden går till så att man flyttar kungen två steg åt det håll tornet står, sedan "hoppar" tornet över kungen och ställs på fältet bredvid kungen. Detta är enda gången kungen får ta två steg och det är enda gången tornet får hoppa över någon pjäs. Om man ska få rockera får inte någon av motståndarens pjäser kontrollera något fält som kungen passerar under rockaden.
  

Rockad
I den här ställningen kan vit rockera både åt vänster (det vi kallar för damflygeln) och höger (kungsflygeln).

 
Kort rockad
Så här ser det ut efter man rockerat mot kungsflygeln. Kort rockad.

 
Lång rockad
Så här ser det ut när man rockerat mot damflygeln. Lång rockad.

 
Rockad
Som du ser i detta diagram så kan vit bara rockera kort eftersom den svarta löparen kontrollerar fältet d1. Om svart hade varit vid draget hade han bara kunnat rockerat långt. Det spelar ingen roll att den vita löparen attackerar fältet a8; det är bara fälten som kungen ska passera som räknas. Svart kan inte rockera kort eftersom han då skulle stå i schack.


Rockadens syfte är främst att sätta kungen i säkerhet, men även att snabbt få tornet i spel.


Schacksnack
Rockad
Ett av de ord som lånats ut från schacket till många andra sammanhang. Man menar då att något byter plats med något annat.
Kungsflygel Eftersom man sitter mittemot varandra när man spelar schack så blir vänster sida höger sida för motståndaren. Man talar då istället om kungs- och damflygel för att veta vilken sida man menar. Kungsflygen är naturligtvis den sida kungarna står på i utgångsställningen.
Damflygel Den sida damerna står på i utgångsställningen.

  

http://dalaschack.se/catalog/images/arrow_bwd.png Nästa
Gå till innehållsförteckningen