2012-03-08 Skriv ut

Remi

När ett schackparti slutar oavgjort kallas det för remi. Remin kan upkomma på några olika sätt som vi ska gå igenom här:

  1. Ingen av spelarna har pjäser nog att fånga motståndarens kung. (Icke mattsättande material.)
  2. En och samma ställning uppkommer tre gånger. (Repetition.)
  3. När man inte kan röra någon pjäs utan att bli schackad men inte står i schack (Patt.)
  4. När det utförts mer än femtio drag utan att någon pjäs blivit slagen eller någon bonde flyttats (50-dragsregeln.) Gäller främst tävlingsschack då man för protokoll på dragen.
  5. Att spelarna sinsemellan kommer överens att ta remi. (Remianbud)
   
Koordinatsystemet
Detta är det enklaste exemplet på remi. Med endast kungarna kvar på brädet går det inte ens att hota motståndaren.

 
Dragupprepning
Eftersom vit har fler pjäser och svart inte har någon pjäs som kan hjälpa damen att sätta matt måste svart nöja sig med att schacka den vita kungen fram och tillbaka. Vit kan inte göra något annat än att gå emellan g1 och h2. Efter det att samma ställning uppkommit 3 gånger kan svart kräva remi genom dragupprepning.


Remi
Om svart är vid draget är denna ställning remi eftersom den vita damen är så olyckligt placerad att den skär av alla möjliga drag för den svarta kungen utan att hota den. Detta kallas för patt.


Remi
Endast en löpare och kung mot ensam svart kung räcker inte till för att sätta matt. Här har vit trängt in den svarta kungen i ett hörn ändå kommer svart alltid ha ett flyktfält för den svarta kungen. Det spelar ingen roll om vi ställer den vita kungen på f7 som i diagrammet nedan, då blir fältet h7 ledigt.


 
Remi
Remi

 
Remi
Samma sak gäller en springare. Observera att om försvararen har t.ex en bonde kvar så kan en ensam springare eller ensam löpare i vissa fall  mattställningar uppstå och man kan inte kräva remi. Se diagrammet nedan.


 
Remi
Ingen remi!
Schack matt med ensam springare. Om du föreställer dig en vit löpare på f6 istället för springaren på f7 så ser du att det också är matt.

När det gäller remierna vi förklarat här, är det viktigt att tänka på att t.ex en pattställning kan se ut på många olika sätt, det behöver till exempel inte vara en ensam kung, det kan lika gärna vara fler pjäser på brädet för den försvarande parten. Det som betyder något är att dessa pjäser inte ska kunna göra något drag. Det finns också fall där ingen av parterna kan göra något framsteg i ställningen och partiet därför är remis. Vi kommer att ta upp det längre fram. Det viktiga är att du förstår dessa remier som vi har beskrivit här.

Schacksnack
Patt Ordet härstammar från italienskan och betyder ungefär likhet i spel, vara kvitt.
   

  

http://dalaschack.se/catalog/images/arrow_bwd.png Nästa
Gå till innehållsförteckningen