Innehållsförteckning schackskolan

Om kursen

Del 1
Regler etc.

Introduktion till brädet
Pjäsernas rörelse: Kungen
Pjäsernas rörelse: Bonden del 1
Pjäsernas rörelse: Bonden del 2
Pjäsernas rörelse: Bonden del 3
Pjäsernas rörelse: Bonden del 4
Pjäsernas rörelse: Springaren
Pjäsernas rörelse: Löparen
Pjäsernas rörelse: Tornet
Pjäsernas rörelse: Damen
Pjäsernas rörelse: Rockad
Pjäsernas rörelse: Bondeförvandling
Utgångsställningen och pjäsernas värde
Spelets mål: schack matt
Remi
Matt med två torn
Skolmatt
 

Introduktion till del 2

Del 2
Grundläggande schackteori

Matt med ett torn
Öppningsteori del 1 grunderna
Öppning: Ett exempel på en schacköppning