Lösningar till månadens problem 2012

Januari Februari Mars
http://dalaschack.se/catalog/images/reti.jpg

Réti 1921
Vit drar och håller remi
Lösning
http://dalaschack.se/catalog/images/Saveedra.jpg

Saavedra 1895
Vit drar och vinner
Lösning
http://dalaschack.se/catalog/images/Ivanchuk.jpg  

Ivanchuk
Vit drar och vinner
Lösning  
April Maj  Juni Juli
Rubinstein

Rubinstein 1907
Svart drar och vinner
Lösning
Vit drar och vinner

Dator
Vit drar matt i 3 drag
Lösning
Vit drar och vinner

Benkö

Vit drar matt i 3 drag
Lösning
 Augusti September  
Vit drar och vinner
Didukh
Vit drar och vinner
Lösning
Vit drar och vinner

Ladstetter
Vit drar och vinner
Lösning

Detta var de problem och
studier som vi hade att
presentera för i år.

 

Vi önskar alla våra
medlemmar en GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÅR